Защо Базална Имплантология?

Базалната Имплантология е клон на  общата зъбна имплантология, възникнал в следствие на развитието и усъвършенстването на хирургични техники, основаващи се  на огромния опит от ортопедичната хирургия.

За разлика от конвенционалните имплантати, които се поставят в тъй наречената гъбеста (мека) кост, базалните импланти се закотвят в кортикалната ( много твърда) кост. Иновативният дизайн и мястото на поставане на базалните импланти са в основата на  редица предимства на тези импланти пред конвенционалните зъбни импланти:

 

 

◦  не е нужно да се чака базалните импланти да се „интегрират“ в костта, те със самото си поставяне вече са интегрирани в най-здравата налична кост.

 

Това означава, че всеки пациент лекуван с базални импланти, незабавно възстановява дъвкателната си функция. клиничен случай БЛ

 

- не е нужно наличието на големи обеми кост за поставянето на BOI® имплантите 

 

Това означава , че дори пациенти със „стопена“ кост са подходящи за това лечение без да е необходимо прилагането на каквито и да е инвазивни, скъпи и времеемки  костозаместителни техники.  Клиничен случай

 

- не е нужно да се чака заздравявянето на костта, след изваждането на неспасяеми    силно разрушени зъби, за поставянето на базалните дентални импланти.

 

Това е възможно защото тези импланти намират опора в костни области, които са   извън мястото на болните зъби.  клиничен случай МБ

 

- при пациенти с много напреднало пародонтално заболяване (заболяване на    структурите и тъканите, които поддържат зъба в костта, оставен без лечение пародонтита води до разклащане и изпадане на зъбите), базалните импланти могат да се поставят веднага след изваждането на болните зъби, т.е. пациентът идва с болни зъби, а си тръгва със здрави стабилно фиксирани върху импланти зъби. клиничен случай УК

 

Това е възможно поради следните причини:

 

1. Пародонталното заболяване изчезва от мястото на лечение веднага, след като бъдат премахнати болните зъби и свързаните с тях патологични тъкани

 

2. Благодарение на базалното закотвяне, за стабилността на имплантите се ангажират здрави, незасегнати от пародонтита  костни области.

 

3. Заздравяването на постекстракционната рана става , като че все едно вътре няма поставен имплант.

 

4. Стабилността на кортикалните стени веднага след екстракцията е много по-голяма в сравнение със ситуацията след няколко седмици или месеци.

 

Всичко това подкрепя концепциятя за незабавно имплантиране и  протезиране, дори при пародонтално болни пациенти.

 

- пациенти с остеопороза благодарение на  базалните импланти, също могат да бъдат лекувани чрез концепцията за незабавно имплантиране и протезиране.

 

- Иновативният им дизайн ги прави практически неподатливи към периимплантит.

 

 

 Виж Повече за Базалната Имплантология:

 

 

 

 
2021 Dental. Всички права запазени.