Защо Базална Имплантология?

Базалната Имплантология е клон на  общата зъбна имплантология, възникнал в следствие на развитието и усъвършенстването на хирургични техники, основаващи се  на огромния опит от ортопедичната хирургия.

За разлика от конвенционалните имплантати, които се поставят в тъй наречената гъбеста (мека) кост, базалните импланти се закотвят в кортикалната ( много твърда) кост. Иновативният дизайн и мястото на поставане на базалните импланти са в основата на  редица предимства на тези импланти пред конвенционалните зъбни импланти:

 

 

◦  не е нужно да се чака базалните импланти да се „интегрират“ в костта, те със самото си поставяне вече са интегрирани в най-здравата налична кост.

 

Това означава, че всеки пациент лекуван с базални импланти, незабавно възстановява дъвкателната си функция. клиничен случай БЛ

 

- не е нужно наличието на големи обеми кост за поставянето на BOI® имплантите 

 

Това означава , че дори пациенти със „стопена“ кост са подходящи за това лечение без да е необходимо прилагането на каквито и да е инвазивни, скъпи и времеемки  костозаместителни техники.  Клиничен случай

 

- не е нужно да се чака заздравявянето на костта, след изваждането на неспасяеми    силно разрушени зъби, за поставянето на базалните дентални импланти.

 

Това е възможно защото тези импланти намират опора в костни области, които са   извън мястото на болните зъби.  клиничен случай МБ

 

- при пациенти с много напреднало пародонтално заболяване (заболяване на    структурите и тъканите, които поддържат зъба в костта, оставен без лечение пародонтита води до разклащане и изпадане на зъбите), базалните импланти могат да се поставят веднага след изваждането на болните зъби, т.е. пациентът идва с болни зъби, а си тръгва със здрави стабилно фиксирани върху импланти зъби. клиничен случай УК

 

Това е възможно поради следните причини:

 

1. Пародонталното заболяване изчезва от мястото на лечение веднага, след като бъдат премахнати болните зъби и свързаните с тях патологични тъкани

 

2. Благодарение на базалното закотвяне, за стабилността на имплантите се ангажират здрави, незасегнати от пародонтита  костни области.

 

3. Заздравяването на постекстракционната рана става ,като че все едно вътре няма поставен имплант.

 

4. Стабилността на кортикалните стени веднага след екстракцията е много по-голяма в сравнение със ситуацията след няколко седмици или месеци.

 

Всичко това подкрепя концепциятя за незабавно имплантиране и  протезиране, дори при пародонтално болни пациенти.

 

- пациенти с остеопороза благодарение на  базалните импланти, също могат да бъдат лекувани чрез концепцията за незабавно имплантиране и протезиране.

 

- Иновативният им дизайн ги прави практически неподатливи към периимплантит.

 

 

 Виж Повече за Базалната Имплантология:

 

 

 

 
2019 Dental. Всички права запазени.