Комплексно лечение на дъвкателния апарат

Практически винаги, при цялостното лечение на дъвкателния апарат, се използват методи и подходи от почти всички дисциплини на денталната медицина. Крайната цел е постигането на триададта: Здраве- Функция- Естетика.

 

При комплексни случаи нормално клиничният протокол протича в следната логична посладователнаст:

- снемане на анамнеза, обстоен екстраорален и интраорален преглед

- параклинични изследвания

- поставяна не първоначална диагноза и

- при пародонтални пациенти прилагаме следният клиничен подход:

„Прогресивно-кумулативна пародонтална терапия“.

 

Същността на този прост метод се състои в няколко (от три до пет) ежедневни процедури на ултразвукова терапия на пародонта, чрез което се цели третирането на застоя на флуиди (стаза) в засегнатите тъкани, чрез стимулирането притока на свежа кръв в областта от една страна и разрушаването на бактериалния биофилм от друга. По този начин кумулативно се намаляват патогените (микробите) в пардонта и прогресивно се насищат тъканите с кислород. Ефекта от това е повишаването на локалния имунитет, намаляването на микробното число и като резултат обръщането на локалните процеси в посока на оздравявяне.

 

В повечето случаи един такъв курс е достатъчен за спирането на острия пародонтален процес, т.е. бактериалното разпространение.

 

В тези случаи е много важна мотивацията и  инструктажа на пациента за подържане на орална хигиена.

 

Един месец след първоначалната процедура се прави отново обстоен преглед и се преценява ефекта от нея. Според това могат да бъдат предписани допълнителни терапевтични мерки.

 

След третиране на пародонталния проблем, следва

-       отново оценка на клиничното състояние

 

Според това се изгражда окончателния план на лечение, който може да включва:

-        хирургична фаза

-        терапевтична фаза

-        протетична фаза

-        оклузална терапия

 

Различните фази могат да се припокриват една друга.

 

След постигането на Здраве-Функция се пристъпва към Естетиката - естетично зъболечение, съобразено с индивидуалните желания на всеки пациент. Клиничен случай

 
2020 Dental. Всички права запазени.