Често задавани въпроси

 

- Какво е зъбен имплант?

„Всяко парче титан може да бъде имплант, важното е къде и как е поставено и кога е функционално натоварено“

Проф.др.Щефан Иде

Kогато липсва един или няколко зъба, една от възможностите за възстановяването на тези зъби е поставянето на дентални импланти.

Зъбен имплант е парче титан, с различна форма, което се поставя в челюстната кост и служи за заместването на един или няколко зъба.

 

 

 

- Какво е BOI дентален имплант?

 

BOI зъбните импланти се различават значително по своят дизайн и място на поставяне от конвенционалните зъбни импланти. Тези различия са в основата на предимствата на BOI денталните импланти пред конвенционалните импланти. Виж повече (превед.мат).

 

 

 

- Как се поставят зъбни импланти?

 

Има няколко метода за поставяне на зъбни импланти…

 

- Безкръвно поставяне на дентални импланти: това е тъй нареченото трансгингивално поставяне на импланти. При тази техника имплантите директно се поставят през венеца. При този метод липсва кръв по време на операцията, а болката и отока след това практически липсват. виж клинични случаи

 

Нашият стремеж е във всеки възможен случай да прилагаме трансгингивалното (безкръвно) поставяне на импланти.

 

- Поставяне на зъбни импланти чрез ламбо -отпрепариране (срязване) на венеца.

 

При тази техника имплантите се поставят след предварително срязване и отдръпване на лигавицата от костта. След това ламбото (лигавицата) се зашиват обратно в първоночалното положение. При този метод пациента може да има оток (подуване) в областта на операцията, но много често няма почти никаква болка.

 

- Поставяне на зъбни импланти директно в алвеолата ( на мястото ) на извадения зъб: това е техника , при която веднага след изваждането на зъба, на неговото място се поставя зъбния имплант. Така в една хирургична процедура се извършва екстракцията на зъба и поставянето на денталния имплант. Това премахва нуждата от втора хирургична интервенция, като по този начин намалява риска и времето на дискомфорт за пациента и не на последно място спестява време, което намалява цената на лечението. виж клинични случаи

 

 

 

- Необходимо ли е да пия лекарства(антибиотици) преди лечението с дентални импланти?

 

Не.

 

Няма научни доказателства в световната медицинска литература за ползата от приемането на антибиотици преди лечението със зъбни импланти. Единствено научно доказана е ползата от локалната антисептика ( прилагането на препарати в мястото на интервенцията, като PVP-Йод, които убиват микробите.).

 

 

 

- Болезнена ли е процедурата за поставяне на дентални импланти?

 

Не.

 

Поставянето на зъбните импланти е безболезнена процедура. Нормално поставянето на дентални импланти се извършва под локална упойка. По-страхливите или нервни пациенти допълнително могат да бъдат седирани. Това е метод, при които с помощта на медикаменти , пациента се въвежда в състояние на полусън. По време на операцията той е в съзнание, но след това нищо не си спомня. По този начин се премахва целия стрес от оперативната интервенция. При някои техники на поставяне на зъбни импланти са възможни появата на оток и слаба болезненост на мястото на интервенцията. Важно е да се знае, че това са нормални постоперативни реакции на организма, а не усложнения след интервенцията, които лесно могат да бъдат контролирани от клинициста.

 

 

 

- Кой пациент е подходящ за лечение със зъбни импланти?

Всеки пациент с един или повече липсващи зъби е подходящ за лечение с импланти. Независимо от това дали страда от остеопороза, диабет или е пушач.

 

 

 

- Пародонтално болните пациенти могат ли да бъдат лекувани с дентални импланти?

 

Да.

 

Силно напреднало (безнадеждно) пародонтално заболяване може да бъде лекувано чрез заместването на болните зъби с базални импланти и то едноетапно.

 

По дефиниция: пародонталнато заболяване е свързано със зъбите и структурите около тях. След премахването на всички патологични тъкани и пародонтално болни зъби пародонталното заболяване се „излекува“ от самосебе си. Така пациента веднага е готов за имплантатно лечение.

 

 

- Пациентите със „стопена“ кост подходящи ли са за лечение с импланти?

 

Да.

 

Базалните импланти не се нуждаят от обемна кост, затова всеки пациент независимо от степента на костна атрофия „стапяне“ може да бъде лекуван с импланти без да са необходими никакви допълнителни костозаместителни терапии и по този начин да получи стабилни надеждно фиксирани зъби в рамките само на няколко дни.

 

Техниките за тъканна аугментация са ограничени само във фронталната, видима област и то при пациенти с къса горна устна.

 

 

 

- Пушачите подходящи ли са за лечение с зъбни импланти?

 

ДА.

Всеки пациент, независимо от това, че е пушач може да получи лечение с BOI импланти без повишен риск от усложнения.

 

 

 

- Възможно ли е организма да „отхвърли“ денталните импланти?

 

В малък процент от случаите (около3-4%) някои импланти трябва да бъдат експлантирани (извадени), защото костта не е успяла да се адаптира около тях и те не могат да изпълняват своята функция. Дори при тези случаи такъв имплант може да бъде заместен веднага с друг, най-често базален имплант и пациента ще запази непроменена способността си за нормално дъвчене.

 

 

 

- До колко този „нов“ метод е безопасен и надежден?

 

Научно потвърждаване на надеждността на базалната имплантология е дадено от редица автори в множество публикации. виж тук 

 

 

 

- Каква е стойността на лечението с базални импланти ?

 

Стойността на едно лечение с дентални импланти не се изчислява „на парче“- на бройка поставени импланти, а се остойностява цялостния клиничен случай. Всеки клиничен случай е индивидуален.

 

Лечението чрез концепцията на базалната имплантология е значително по-достъпно в сравнение с подобно лечение чрез конвенционалните методи. Това се дължи на изключително упростения дизайн на самите импланти, както и на иновативните оперативни техники.

 

Когато се калкулира стойността на лечението с импланти, най-често се взима под внимание стойността на имплантите и на конструкцията ,която ще бъде поставена върху тях плюс стойността на труда на лекарите специалисти.

 

Факторите, които рядко се калкулират от пациентите са броя и продължителността на посещенията, както и времето, през което пациента ще бъде без адекватна дъвкателна функция , докато чака приключването на поредицата от заздравителни етапи ( например след екстракцията на болните зъби, след евентуалната костна аугментация и след поставянето на зъбните импланти). Много често, при конвенционалните методи, от започването на лечението до крайния резултат- фиксирани зъби- изминават от няколко месеца до няколко години!!!вж.филма Пациентите лекувани чрез концепцията на базалната имплантология получават надеждно фиксирани зъби в рамките на три дни от началото на лечението, независимо от тяхното първоначално клинично състояние.

 

 

 

- Има ли недостатъци концепцията за базалната имплантология?

 

Концепцията за базалната имплантология се различава значително от подходите в класическата дентална имплантология. Затова ,само лекари получили необходимите знания и опит в областта на базалната имплантология, могат безопасно и успешно да лекуват своите пациенти чрез прилагането на този иновативен метод.

 

 

 

- Колко време отнема лечението с дентални импланти?

 

Основният етап на лечението отнема до три дни. В рамките на тези три дни пациента ще получи естетични, стабилни и здраво фиксирани върху импланти зъби. С това обаче не приключва лечението. В следствие на възстановяването на нормалната дъвкателта функция, следват процеси на тъканна адаптация в цялата дъвкателна система. Това отнема време. Ето защо редовните профилактични прегледи са от голямо значение. По време на тези прегледи ще се наблюдават именно тези процеси на тъканно ремоделиране и при нужда ще бъдат направени необходимите оклузални корекции.

 

Природата задава темпото, ние само го следваме.отваря се прозорец

 

В първите 3 дена след поставянето на имплантите ,костта се подготвя за важните процеси на моделиране и ремоделиране, чрез които тя заздравява около тях. Тези процеси са най-изявени в гъбестата (мека) част на костта. В процеса на моделиране и ремоделиране тази кост „омеква“ още повече и имплантите временно стават по-нестабилни. Със заздравявянето на костта около тях (след около 6 месеца) имплантите се стабилизират отново. Затова от голямо значение е поставянето на имплантите в кортикалната (много здрава част на костта) и стабилизирането им чрез включване в мостова конструкция в първите три дена (каквото правим ние). Алтернативата е зъбните импланти да се поставят в меката част на костта и да се оставят необезпокоявани за 3-6 месеца (каквото прави конвенционалния имплантолог) и чак след това да се включат във функция.

 

След възстановяването, чрез зъбните импланти, на нормалната дъвкателна функция, започват процеси на тъканна адаптация към новите функционални ангажименти в целия дъвкателен орган. Тези процеси на активна тъканна адаптация продължават 12-18 месеца. Това е основанието за нуждата от редовни контролни прегледи, осбено през първите една две години след лечението.

 

 
 
2021 Dental. Всички права запазени.