Вертикална костна апозиция около полиран титанов имплант

В съвременната дентална имплантология битува догмата, че награпавените, „активни“ имплантни повърхности са по – „благоприятни“ за костта и като такива тези повърхности съдействат за поддържане на маргиналното костното ниво около имплантите.