Гаранция на лечението с дентални импланти

„ Ние сме изпълнители в един оркестър дирижиран от природата“

1. Гаранция през първите 12-18 месеца, след поставянето на зъбните импланти

Какво е остеоадаптация?

Процедурата за поставяне на дентални импланти по своят характер е инвазивна процедура. Това означава, че след поставянето на зъбните импланти, тъканите, в най-голяма степен костта, ще реагират по определен начин на това въздействие. Чрез процесите на моделиране и ремоделиране костта ще се адаптира към новите условия, в които е поставена, а именно присътствието на зъбните импланти и произтичащата от това промяна във функционалното натоварване.

Процесите на костна адаптация започват от третия ден след поставянето на зъбните импланти и продължават, със затихващ характер, 12-18 месеца.

Важно е да се разбере, че тези процеси са строго биологични и като такива те не могат да се контролират, но те могат да бъдат внимателно наблюдавани и при нужда да бъдат вземани адекватни корективни мерки. Ето защо редовните контролни прегледи са от такова значение.

12-18 месеца след поставянето на зъбните импланти процесите на остеоадаптация стихват, тогава можем да кажем, че сме постигнали успешно едно функционално стабилно състояние.

Като Ваш лечител мога до Ви гарантирам, че ще вложа цялото си усилие и професионални знания за постигането на един траен и успешен резултат. Разбира се лечебния процес е двустранен процес -лечител-пациент- ето защо добри резултати могат да бъдат постигнати само чрез активно съдействие от страна на пациента.

Стойността на всички процедури през първата година е включена в стойността на основното лечение с дентални импланти.

2. Гаранцията за цял живот

След успешното приключване на основния етап от лечението, с което са постигнати добри и стабилни резултати, може да се запитате, какво трябва да правите по отношение на Вашите имплантите по-нататък. Вие вече знаете, колко са важни редовните профилактични прегледи, контролните посещения и евентуалните корективни процедури от квалифициран стоматолог. ( общопрактикуващ зъболекар или зъболекар с бегли познания в областта на денталната имплантология не са в този смисъл квалифицирани стоматолози) .

Бих искал да ви предложа гаранция базирана на редовното и позитивно сътрудничество от Ваша страна, което ще ви помогне да си обезпечите съхраняването на постигнатите до сега добри лечебни резултати.

Общи положения:

  • В основата на предложението за гаранция стои дългосрочното и близко сътрудничество между пациента и доктора.
  • Нормално безсрочната гаранция покрива лечебните резултати по отношение на състоянието на имплантите.
  • По отношение на конструкцията върху имплантите, нормално гаранцията е от 2-7 години, в зависимост от вида на конструкцията.

Моля забележете! Тази гаранция не е безвъзмездна и безусловна. (за повоче информация моля използвайте контактната форма)