Защо кортикобазална имплантология

Кортикобазалната Имплантология е клон на общата зъбна имплантология, възникнал в следствие на развитието и усъвършенстването на хирургични техники, основаващи се на огромния опит от ортопедичната хирургия.

За разлика от конвенционалните имплантати, които се поставят в тъй наречената гъбеста (мека) кост, кортикобазалните импланти се закотвят в кортикалната ( много твърда) кост. Иновативният дизайн и мястото на поставане на базалните импланти са в основата на редица предимства на тези импланти пред конвенционалните зъбни импланти:

 • не е нужно да се чака кортикобазалните импланти да се „интегрират“ в костта, те със самото си поставяне вече са интегрирани в най-здравата налична кост.
  Това означава, че всеки пациент лекуван с кортикобазални импланти, незабавно възстановява дъвкателната си функция. клиничен случай БЛ
 • не е нужно наличието на големи обеми кост за поставянето на BCS® имплантите
  Това означава , че дори пациенти със „стопена“ кост са подходящи за това лечение без да е необходимо прилагането на каквито и да е инвазивни, скъпи и времеемки костозаместителни техники. Клиничен случай
 • не е нужно да се чака заздравявянето на костта, след изваждането на неспасяеми силно разрушени зъби, за поставянето на кортикобазалните дентални импланти.
  Това е възможно защото тези импланти намират опора в костни области, които са извън мястото на болните зъби. клиничен случай МБ
 • при пациенти с много напреднало пародонтално заболяване (заболяване на структурите и тъканите, които поддържат зъба в костта, оставен без лечение пародонтита води до разклащане и изпадане на зъбите), кортикобазалните импланти могат да се поставят веднага след изваждането на болните зъби, т.е. пациентът идва с болни зъби, а си тръгва със здрави стабилно фиксирани върху импланти зъби. клиничен случай УК

Това е възможно поради следните причини:

 • 1. Пародонталното заболяване изчезва от мястото на лечение веднага, след като бъдат премахнати болните зъби и свързаните с тях патологични тъкани
 • 2. Благодарение на кортикобазалното закотвяне, за стабилността на имплантите се ангажират здрави, незасегнати от пародонтита костни области.
 • 3. Заздравяването на постекстракционната рана става ,като че все едно вътре няма поставен имплант.
 • 4. Стабилността на кортикалните стени веднага след екстракцията е много по-голяма в сравнение със ситуацията след няколко седмици или месеци.

Всичко това подкрепя концепциятя за незабавно имплантиране и протезиране, дори при пародонтално болни пациенти.

 • пациенти с остеопороза благодарение на кортикобазалните импланти, също могат да бъдат лекувани чрез концепцията за незабавно имплантиране и протезиране.
 • иновативният им дизайн ги прави практически неподатливи към периимплантит.
 • можете да се възползвате от много по-достъпни цени на зъбни импланти в сравнение с лечението с конвенционални импланти.

Виж Повече за Кортикобазалната Имплантология