За Алдентал

Доктор Александър Лазаров,
специалист по кортико-базална имплантология.

Международен лектор към IF Munchen. Член на научния съвет към IF Munchen. Хоноруван преподавател към Джайпур Дентал Колидж, Индия.

1998 г.

През 1998г. д-р Александър Лазаров завъвшва Медицински Университет- София.

2005 г.

От 2005г. работи в областта на денталната имплантология.

2008-2009 г.

През 2008-2009 г. завършва едногодишна специализация по дентална имплантология в Трафорд Дженерал Хоспитал,Манчестър, Великобритания. Сертифициран клиницист за работа с биоматериалите Geistlich Bio-Oss и с Dentsply Implants (Astra Tech,Ankylos) и ITI/Straumann дентални имплантатни системи.

2010 г.

През 2010 г. завършва мастер курс по водена костна регенерация и синус лифт в Университета в Берн, Швейцария.

от 2005 до сега

От 2005 до сега е посетил серия от теоретико-практични курсове в областта на кортикобазалната имплантология водени от Проф.Др.Щефан Иде. На много от тях е бил презентатор по време на практичните занимания.

ЧЛЕНСТВА