Имедиантно имплантиране с имедиантно натоварване – case report

Рехабилитация на дистално неограничен дефект в Д.Ч. чрез имедиантно имплантиране и натоварване на два импланта от системата на Ihde Dental.