Имедиантно имплантиране с имедиантно натоварване

Имедиантно имплантиране с имедиантно натоварване при пародонтално компроментирано съзъбие – презентация