Публикации

ОСТЕОПОРОЗА

ОСТЕОПОРОЗА

Остеопороза (гр. osteo-кост и poros-пора) e прогресиращо метаболитно заболяване на скелета….