Рехабилитация на горна челюст в напреднала атрофия

Рехабилитация на горна челюст в напреднала атрофия по метода за незабавно имплантиране и протезиране с бикортикални импланти.