Рехабилитация на дистално неограничен дефект в долна челюст

Рехабилитация на дистално неограничен дефект в долна челюст чрез имедиатно имплантирне и натоварване на два импланта от системата на Ihde Dental