Трансгингивални Импланти – case report

Имедиантна рехабилитация на тотално обеззъбена горна челюст с помощта на девет едночастови трансгингивално поставени и базално закотвени титанови винта.