Транс- и интра-синусите BCS импланти

Транс- и интра-синусите BCS импланти – клинична алтернатива при напреднала атрофия на горна челюст.