Услуги

Зъбни импланти

Лечение с кортикобазални дентални импланти на частично или тотално обеззъбени пациенти само в две или три посещения…

Естетично зъболечение

Зъболечението най-добре може да бъде дефинирано като неразривно свързана триада от здраве-функция-естетика…

Комплексно лечение на дъвкателния апарат

Практически винаги, при цялостното лечение на дъвкателния апарат, се използват методи и подходи от почти всички дисциплини на денталната медицина…

Гнатология и оклузия

Гнатологията е учение за дъвкателната система, включваща нейната физиология, функционалните смущения и тяхното лечение…