Естетично зъболечение

Зъболечението най-добре може да бъде дефинирано като неразривно свързана триада от здраве-функция-естетика.

Основната цел на всяка терапия е справянето със заболяването, водеща до състояние на благополучие. Важно е да се осъзнае йерархията в тази триада: постигането на здраве, следвано от възстановявянето на функцията водят до един продължителен и добър естетичен резултат.

Изцяло керамични конструкции в едно посещение.

С навлизането на CAD/CAM технологиите в денталната медицина се откри нова ера във възстановителната стоматология. С помощта на клиничните CAD/CAM машини вече е възможно производството на изцяло керамични конструкции само за няколко часа в рамките на едно посещение при зъболекаря.

Тези конструкции ( коронки, инлеи, овърлеи) се характеризират с:

  • изключителната си биологична поносимост- керамиката единственият материал в денталната медицина, към който няма доказана алергична реакция.
  • липсата на патогалванизъм- протичането на ток между два метала в устната кухина. Често срещан страничен ефект при конструкциите, които съдържат метал. Това може да доведе до различни патологични ефекти, като посиняване на венеца около конструкцията, метален вкус в устата, венечни проблеми като цяло.
  • голямата си здравина- съществуват няколко различни вида керамики за CAD/CAM машини, всичките от които се характеризират с голямата си здравина. Най-здравият от тях е Литиево-дисиликатна керамика, която е пет пъти по-здрава от конвенционалната керамика използвана при метало-керамичните конструкции.