Зъбни импланти

Лечение с кортикобазални дентални импланти на частично или тотално обеззъбени пациенти само в две или три посещения

Независимо дали става дума за заздравели области, дълго след изваждането на зъбите или за области с все още присътстващи безнадеждно болни зъби, лечението може да се проведе в три посещения. При наличието на болни, неспасяеми зъби, BCS® имплантите се поставят веднага след екстракцията (изваждането) на зъбите. виж повече

При пациенти с частична загуба на зъби, когато някои от зъбите ще бъдат съхранени, при необходимост се провежда т.нар. „предварителна санация на пациента“. Това са терапевтични мероприятия, които целят подобряването състоянието на оставащите зъби и свързаните с тях структури – комплексно лечение.

Лечение чрез кортикобазални зъбни импланти на много напреднали (безнадеждни) форми на пародонтит (пародонтоза) само в три посещения.

Пародонтита е полиетиологично заболяване на зъбодържащия апарат. Оставено нелекувано, това заболяване прогресира до пълната загуба на зъбите. В най-крайните стадии на пародонтита(пародонтозата) качеството на живот на пациента е много влошено, което се дължи на разклатените и болезнени зъби, честите възпаления в устата, лошият дъх и невъзможността за нормално хранене.

Благодарение на специфичните характеристики на BCS® имплантите, те могат да бъдат поставяни директно след изваждането на болните зъби, без никакъв повишен риск от усложнения. Дори напротив, при този подход се наблюдава малко по-висока успеваемаст от конвенционалните методи.

Виж “клинични случаи” или “публикации”.

Имедиантно (незабавно) реимплантиране

Все повече пациенти биват лекувани със зъбни импланти. За съжаление при част от импланите се появявят усложнения. Тези усложнения са ранни и късни.

– Ранни усложнения при зъбните импланти

Част от имплантите биват „отхвърлени“ от организма. В такива случаи, традиционно, на пациента се предлага да изчака няколко месеца за да заздравее мястото където е бил „болния“ имплант и след това да се постави нов имплант, ако все още има достатъчно кост. Такива пациенти могат да бъдат лекувани с BCS импланти, при което проблемните импланти ще да бъдат заменени веднага с нови (BCS® импланти). По този начин в нито един момент нама да бъде нарушена дъвкателната функция на пациента.

– Късни усложнения при денталните импланти

Понякога месеци или години след поставянето на денталните импланти, около тях се развива възпаление. Такова възпаление наричаме периимплантит. Нелекуван, този периимплантит прогресира, като накрая води до загубата на импланта. В такава ситуация кортикобазалните зъбни импланти могат незабавно да заместят болния конвенционален имплант.