ЧЗВ

Какво е зъбен имплант?

„Всяко парче титан може да бъде имплант, важното е къде и как е поставено и кога е функционално натоварено“
Проф.др.Щефан Иде

Kогато липсва един или няколко зъба, една от възможностите за възстановяването на тези зъби е поставянето на дентални импланти.

Зъбен имплант е парче титан, с различна форма, което се поставя в челюстната кост и служи за заместването на един или няколко зъба.

Какво е BCS дентален имплант?
BCS зъбните импланти се различават значително по своят дизайн и място на поставяне от конвенционалните зъбни импланти. Тези различия са в основата на предимствата на BCS денталните импланти пред конвенционалните импланти. Виж повече (превед.мат).
Как се поставят зъбни импланти?

Има няколко метода за поставяне на зъбни импланти…

  •  Безкръвно поставяне на дентални импланти: това е тъй нареченото трансгингивално поставяне на импланти. При тази техника имплантите директно се поставят през венеца. При този метод липсва кръв по време на операцията, а болката и отока след това практически липсват.
    Нашият стремеж е във всеки възможен случай да прилагаме трансгингивалното (безкръвно) поставяне на импланти.
  • Поставяне на зъбни импланти чрез ламбо -отпрепариране (срязване) на венеца.
    При тази техника имплантите се поставят след предварително срязване и отдръпване на лигавицата от костта. След това ламбото (лигавицата) се зашиват обратно в първоночалното положение. При този метод пациента може да има оток (подуване) в областта на операцията, но много често няма почти никаква болка.
  •  Поставяне на зъбни импланти директно в алвеолата ( на мястото ) на извадения зъб: това е техника , при която веднага след изваждането на зъба, на неговото място се поставя зъбния имплант. Така в една хирургична процедура се извършва екстракцията на зъба и поставянето на денталния имплант. Това премахва нуждата от втора хирургична интервенция, като по този начин намалява риска и времето на дискомфорт за пациента и не на последно място спестява време, което намалява цената на лечението. Виж клинични случаи.
Необходимо ли е да пия лекарства(антибиотици) преди лечението с дентални импланти?

Не.

Няма научни доказателства в световната медицинска литература за ползата от приемането на антибиотици преди лечението със зъбни импланти. Единствено научно доказана е ползата от локалната антисептика ( прилагането на препарати в мястото на интервенцията, като PVP-Йод, които убиват микробите.).

Болезнена ли е процедурата за поставяне на дентални импланти?
Не.

Поставянето на зъбните импланти е безболезнена процедура. Нормално поставянето на дентални импланти се извършва под локална упойка. По-страхливите или нервни пациенти допълнително могат да бъдат седирани. Това е метод, при които с помощта на медикаменти , пациента се въвежда в състояние на полусън. По време на операцията той е в съзнание, но след това нищо не си спомня. По този начин се премахва целия стрес от оперативната интервенция. При някои техники на поставяне на зъбни импланти са възможни появата на оток и слаба болезненост на мястото на интервенцията. Важно е да се знае, че това са нормални постоперативни реакции на организма, а не усложнения след интервенцията, които лесно могат да бъдат контролирани от клинициста.

Кой пациент е подходящ за лечение със зъбни импланти?
Всеки пациент с един или повече липсващи зъби е подходящ за лечение с импланти. Независимо от това дали страда от остеопороза, диабет или е пушач.
Пародонтално болните пациенти могат ли да бъдат лекувани с дентални импланти?

Да.

Силно напреднало (безнадеждно) пародонтално заболяване може да бъде лекувано чрез заместването на болните зъби с кортикобазални импланти и то едноетапно.

По дефиниция: пародонталнато заболяване е свързано със зъбите и структурите около тях. След премахването на всички патологични тъкани и пародонтално болни зъби пародонталното заболяване се „излекува“ от самосебе си. Така пациента веднага е готов за имплантатно лечение.

Пациентите със „стопена“ кост подходящи ли са за лечение с импланти?
Да.

Кортикобазалните импланти не се нуждаят от обемна кост, затова всеки пациент независимо от степента на костна атрофия „стапяне“ може да бъде лекуван с импланти без да са необходими никакви допълнителни костозаместителни терапии и по този начин да получи стабилни надеждно фиксирани зъби в рамките само на няколко дни.

Техниките за тъканна аугментация са ограничени само във фронталната, видима област и то при пациенти с къса горна устна.

Пушачите подходящи ли са за лечение с зъбни импланти?
Да.

Всеки пациент, независимо от това, че е пушач може да получи лечение с BCS импланти без повишен риск от усложнения.

Възможно ли е организма да „отхвърли“ денталните импланти?
В малък процент от случаите (около3-4%) някои импланти трябва да бъдат експлантирани (извадени), защото костта не е успяла да се адаптира около тях и те не могат да изпълняват своята функция. Дори при тези случаи такъв имплант може да бъде заместен веднага с друг, най-често кортикобазален имплант и пациента ще запази непроменена способността си за нормално дъвчене.
До колко този „нов“ метод е безопасен и надежден?

Научно потвърждаване на надеждността на кортикобазалната имплантология е дадено от редица автори в множество публикации. Виж Публикации.

Каква е стойността на лечението с кортикобазални импланти ?

Стойността на едно лечение с дентални импланти не се изчислява „на парче“- на бройка поставени импланти, а се остойностява цялостния клиничен случай. Всеки клиничен случай е индивидуален.

Лечението чрез концепцията на кортикобазалната имплантология е значително по-достъпно в сравнение с подобно лечение чрез конвенционалните методи. Това се дължи на изключително упростения дизайн на самите импланти, както и на иновативните оперативни техники.

Когато се калкулира стойността на лечението с импланти, най-често се взима под внимание стойността на имплантите и на конструкцията ,която ще бъде поставена върху тях плюс стойността на труда на лекарите специалисти.

Факторите, които рядко се калкулират от пациентите са броя и продължителността на посещенията, както и времето, през което пациента ще бъде без адекватна дъвкателна функция , докато чака приключването на поредицата от заздравителни етапи ( например след екстракцията на болните зъби, след евентуалната костна аугментация и след поставянето на зъбните импланти). Много често, при конвенционалните методи, от започването на лечението до крайния резултат- фиксирани зъби- изминават от няколко месеца до няколко години!!!вж.филма Пациентите лекувани чрез концепцията на кортикобазалната имплантология получават надеждно фиксирани зъби в рамките на три дни от началото на лечението, независимо от тяхното първоначално клинично състояние.

Има ли недостатъци концепцията за кортикобазалната имплантология?
Концепцията за кортикобазалната имплантология се различава значително от подходите в класическата дентална имплантология. Затова ,само лекари получили необходимите знания и опит в областта на кортикобазалната имплантология, могат безопасно и успешно да лекуват своите пациенти чрез прилагането на този иновативен метод.
Колко време отнема лечението с дентални импланти?

Основният етап на лечението отнема до три дни. В рамките на тези три дни пациента ще получи естетични, стабилни и здраво фиксирани върху импланти зъби. С това обаче не приключва лечението. В следствие на възстановяването на нормалната дъвкателта функция, следват процеси на тъканна адаптация в цялата дъвкателна система. Това отнема време. Ето защо редовните профилактични прегледи са от голямо значение. По време на тези прегледи ще се наблюдават именно тези процеси на тъканно ремоделиране и при нужда ще бъдат направени необходимите оклузални корекции.

Природата задава темпото, ние само го следваме.

В първите 3 дена след поставянето на имплантите ,костта се подготвя за важните процеси на моделиране и ремоделиране, чрез които тя заздравява около тях. Тези процеси са най-изявени в гъбестата (мека) част на костта. В процеса на моделиране и ремоделиране тази кост „омеква“ още повече и имплантите временно стават по-нестабилни. Със заздравявянето на костта около тях (след около 6 месеца) имплантите се стабилизират отново. Затова от голямо значение е поставянето на имплантите в кортикалната (много здрава част на костта) и стабилизирането им чрез включване в мостова конструкция в първите три дена (каквото правим ние). Алтернативата е зъбните импланти да се поставят в меката част на костта и да се оставят необезпокоявани за 3-6 месеца (каквото прави конвенционалния имплантолог) и чак след това да се включат във функция.

След възстановяването, чрез зъбните импланти, на нормалната дъвкателна функция, започват процеси на тъканна адаптация към новите функционални ангажименти в целия дъвкателен орган. Тези процеси на активна тъканна адаптация продължават 12-18 месеца. Това е основанието за нуждата от редовни контролни прегледи, осбено през първите една две години след лечението.