Базални зъбни импланти

ЛЕЧЕНИЕ С КОРТИКОБАЗАЛНИ ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ НА ЧАСТИЧНО ИЛИ ТОТАЛНО ОБЕЗЗЪБЕНИ ПАЦИЕНТИ САМО В ДВЕ ИЛИ ТРИ ПОСЕЩЕНИЯ

Лечението, независимо дали говорим за области, върху които има безнадеждно болни зъби или такива, които отдавна са заздравели след изваждане на зъби, може да се проведе само в три посещения при нас с поставяне на базални импланти. Вижте повече тук

Когато част от зъбите на пациентите могат да бъдат съхранени, се провеждат терапевтични мероприятия – „предварителна санация на пациенти“. Тя цели подобряване на структурите и оставащите в устата на пациента зъби. Това е комплексно лечение.

базални импланти

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ КОРТИКОБАЗАЛНИ ЗЪБНИ ИМПЛАНТИ НА МНОГО НАПРЕДНАЛИ (БЕЗНАДЕЖДНИ) ФОРМИ НА ПАРОДОНТИТ (ПАРОДОНТОЗА) САМО В ТРИ ПОСЕЩЕНИЯ.

Пародонтитът представлява многофакторно заболяване на зъбодържащия апарат. Ако бъде оставен нелекуван, пародонтитът води до пълна загуба на зъби. В последните стадии – пародонтоза, качеството на живот на пациента значително се влошава. Налични са разклатени и много болезнени зъби, чести възпаления в устната кухина, невъзможност за нормално хранене и поява на лош дъх.

Защо избирате базални импланти?

Специфичните характеристики създават преимущество на BCS® имплантите (базални импланти). Тези импланти се поставят веднага след изваждане на заболелите зъби, без това да носи повишен риск от някакви усложнения. Напротив – методът гарантира по-висока успеваемост от други, конвенционални подходи.

Виж “клинични случаи” или “публикации”.

ИМЕДИАНТНО (НЕЗАБАВНО) РЕИМПЛАНТИРАН

Зъбните импланти са все по-разпространен метод за лечение. За съжаление при някои пациенти настъпват ранни или късни усложнения при част от поставените импланти.

– Ранни усложнения при зъбните импланти

Понякога организмът „отхвърля“ част от имплантите. Обикновено в такива случаи се изчакват няколко месеца, за да може мястото, където е бил поставен „проблемният“ имплант, да заздравее, а след това се поставя нов, стига количеството останала кост да го позволява. При отхвърляне на импланта, той може да бъде заменен веднага с BCS имплант, като така не се нарушават дъвкателните функции на пациента.

– Късни усложнения при денталните импланти

Има случаи, в които години, а понякога и месеци след поставяне на импланти се развива възпаление около тях. Нарича се периимплантит. Ако не се лекува, това възпаление прогресира и довежда до загуба на импланта. В такъв случай конвенционалният болен имплант може незабавно да се замести с кортикобазален зъбен имплант.