Час за консултация: +359 877 65 65 97

Dental implantology

Dental implantology. Glossary

A dental implant is a “root” device, usually made of titanium, used in dentistry to support restorations that resemble a tooth or group of teeth to replace missing teeth.

Историята на зъбната имплантология датира от 60-те години на миналия век, когато др.Бронемарк и екип в университета в Гьотеборг, започват да разработват нов имплант, който за да е клинично функционален зависи от директното си костно „врастване“ – наречено остеоинтиграция. Първи в света,който експериментално доказва наличието на остеоинтеграция е проф. Шрьодер от Швейцария. Друга личност с голям принос в развититето за концепцията за остеоинтеграция е германският учен Шулте.

Albrektsson et al. (1981) presented information on a series of background factors that needed control in order for a reliable osseointegration of an implant to ensue. These factors involved:

  • the bio compatibility
  • design
  • surface condition of an implant
  • the status of the host bed
  • the surgical technique at insertio
  • the loading conditions applied afterwards.

Exactly these factors are,where the main difference between basal implants and conventional dental implants comes from.